Štipendijný program Hlavička

Podporujeme ambicióznych študentov v získavaní kvalitného vzdelávania. Umožňujeme študentom absolvovať časť štúdia v zahraničí a uľahčiť im tak získavanie nových vedomostí a zručností. 

V rámci  štipendijného programu Hlavička poskytujeme štipendiá na zahraničné študijné pobyty, výskumné pobyty, stáže v rámci celej Európy, študentom práva, ekonómie, informačných technológií, techniky, prírodných vied a medicíny, ktorí  majú trvalý pobyt na Slovensku. Jednou z podmienok získania podpory je predstavenie projektu vedeckého, odborného alebo praktického charakteru, ktorému sa študent plánuje venovať.

Podrobné informácie o kritériách a požiadavkách

Predložte svoj projekt

Záujemcovia o získanie štipendia na zahraničné študijné pobyty, výskumné pobyty či stáže, si môžu predložiť svoj projekt do štipendijného grantového programu Hlavička.

Projekt spolu s prílohami je potrebné predložiť elektronicky prostredníctvom online formulára, ktorý nájdete na stránke www.nadaciaspp.egrant.sk, najneskôr v deň uzávierky, t.j. 27. apríla 2015 do 24.00 hod.

Aktuálne podporené projekty

V poslednom ročníku štipendijného programu Hlavička sme poskytli štipendiá na zahraničné študijné pobyty, letné školy, stáže, výskumné pobyty v rámci celej Európy. Nadácia SPP prerozdelila sumu 30 000 € vysokoškolským študentom, ktorí chcú vyniknúť v odbore, ktorý študujú.  

Predložené projekty podľa oblastí

ekonómia
právo
medicína
technické vedy
informatika
prírodné vedy