Štipendijný program Hlavička

Podporujeme ambicióznych študentov v získavaní kvalitného vzdelávania. Umožňujeme študentom absolvovať časť štúdia v zahraničí a uľahčiť im tak získavanie nových vedomostí a zručností. 

V rámci  štipendijného programu Hlavička poskytujeme štipendiá na zahraničné študijné pobyty, výskumné pobyty, stáže v rámci celej Európy, študentom práva, ekonómie, informačných technológií, techniky, prírodných vied a medicíny, ktorí  majú trvalý pobyt na Slovensku. Jednou z podmienok získania podpory je predstavenie projektu vedeckého, odborného alebo praktického charakteru, ktorému sa študent plánuje venovať.

Podrobné informácie o kritériách a požiadavkách

Predložte svoj projekt

Záujemcovia o získanie štipendia na zahraničné študijné pobyty, výskumné pobyty či stáže, si môžu predložiť svoj projekt do štipendijného grantového programu Hlavička.

Projekt spolu s prílohami je potrebné predložiť elektronicky prostredníctvom online formulára, ktorý nájdete na stránke www.nadaciaspp.egrant.sk, najneskôr v deň uzávierky, t.j. 27. apríla 2015 do 24.00 hod.

Aktuálne podporené projekty

V poslednom ročníku štipendijného programu Hlavička  sme poskytli štipendiá na zahraničné študijné pobyty/ letné školy/ stáže/ výskumné pobyty v rámci celej Európy.

Nadácia SPP prerozdelila sumu 133 000 € vysokoškolským študentom a doktorandom, ktorí chcú vyniknúť v odbore, ktorý študujú.  

Úspešnosť predkladateľov v 9. kole programu Hlavička

podporení
nepodporení

Predložené projekty podľa oblastí

ekonómia
právo
medicína
technické vedy
informatika
prírodné vedy

Kde všade nájdete študovať naše Hlavičky

Belgicko (3)
Bosna a Hercegovina (1)
Cyprus (1)
Česká republika (4)
Dánsko (2)
Estónsko (1)
Fínsko (2)
Francúzsko (3)
Holandsko (6)
Maďarsko (1)
Nemecko (17)
Nórsko (1)
Portugalsko (2)
Rakúsko (5)
Ruská federácia (1)
Švajčiarsko (1)
Španielsko (5)
Švédsko (6)
Taliansko (3)
Turecko (2)
Veľká Británia (18)