Grantový program Regióny

Spolupráca s obcami a mestami je veľmi dôležitá. Nadácia SPP vyhradila finančné prostriedky, ktoré sú určené na podporu Vašich verejnoprospešných projektov s cieľom skvalitniť život v obciach a v mestách.

Uzávierka programu bola 24. marca 2017.

Zoznam podporených žiadostí v roku 2017.